Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ekonometri Bölümü

Bölüm Mezun Toplantıları

Bölümümüzde Mezunlarla İşbirliği Komisyonu kurulmuş ve ilgili komisyon mezun öğrencilere ulaşarak yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerede bölümümüzde devam eden kalite güvence süreci ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda komisyon 2022 yılı, Mart ayının 2. haftasında bölüm mezunlarıyla mevcut bölüm öğrencilerini bir araya getirmeyi hedeflediğimiz “Mezun Bakışı” isimli etkinliğin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Şubat ayı içerisinde mevcut gelişmelerin değerlendirilerek etkinliğin yüz yüze ya da online yapılması, yüz yüze yapılması halinde hangi mezun öğrencilerin katılabileceği ve kesin tarih ve saatinin belirlenmesi için online bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Mesut Savrul

Ekonometri Bölüm Başkanı

22.10.2021