Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Ekonometri Bölümü Kalite Elçileri Komisyonu ile Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KALİTE ELÇİLERİ KOMİSYONU İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

1. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliştirilen UBYS Program Değerlendirme Sistemi’nin eksikleri kousunda öğrencilerin görüşlerinin alınması

2. İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme ile ilgili olarak gerekli mevcut durumun analizinin yapılması.

3. Kalite süreçleri ve öğrencilerin görüşlerinin alınması amacı ile  Ekonometri Bölümü Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Verda Davaslıgil Atmaca' ya bilgi verilmesi

4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi kapsamında Akademik birim kalite komisyonları ile ilgili bilgilendirmenin yapılması

5.  Kalite Geliştirme faaliyetleri bağlamında; gelecek dönem öğrenim planlarının öğrenciler ile paylaşılması ve öğrenci görüşleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.

konuları toplantı sırasında ele alındı.